תחומי פעילות

ירושה, צוואות ועיזבונות 

המשרד מתמחה בדיני ירושה ועזבון. המשרד מייעץ ומסייע בעריכת צוואות ונותן ייעוץ באשר למצב החוקי במקרה ונפטר לא הותיר אחריו צוואה.

עריכת צוואה מחייבת הקפדה יתרה על ניסוח ופירוט שיאפשרו הוצאת רצון המצווה אל הפועל, לאחר פטירתו. לשם כך, עריכת צוואה נעשית לאחר פגישת ייעוץ ותוך שעורכי הדין מסייעים ללקוח לנסח ולהבהיר את רצונותיו.

המשרד שומר את כל הצוואות באופן מאובטח ומגובה, כך שלאחר פטירת המצווה ניתן לקבלן על ידי היורשים החוקיים. במקרים מתאימים מתמנים עורכי הדין כמנהלי עזבון ומוציאים לפועל של הצוואה ומסייעים ליורשים במימושה וביצועה של הצוואה.

כמו כן, במקרים בהם הנפטר אינו מותיר אחריו צוואה, מסייע המשרד ליורשים בהוצאת צווי ירושה ובמימוש הירושה כפי הנדרש.

במסגרת שירותי הנוטריון הניתנים במשרד, ניתן לערוך צוואות בפני הנוטריון כעד יחיד.

המשרד מסייע למעוניינים בכך, להפקיד את צוואותיהם אצל הרשם לענייני ירושה דבר המאפשר גילוי הצוואה, לאחר הפטירה אף אם היורשים אינם יודעים על דבר קיומה.

צרו קשר